dimecres 22 de juny del 2016

El regidor Josep Maria Masvidal proposa crear la Brigada de Festes

El regidor Josep Maria Masvidal proposa crear la Brigada de Festes

El regidor de Canetencs Independents, Josep Maria Masvidal proposa públicament crear una «Brigada de Festes», cara al futur, aprofitant l'inici de la festa major. Ahir a l'espai de política local, el regidor de Canetencs Independents, Josep Maria Masvidal va proposar públicament la creació de la brigada de festes, bàsicament motivat per la quantitat d'hores que s'han de compensar als membres de la brigada d'obres i serveis, per les seves intervencions en els muntatges i aprovisionament de material per les diferents activitats lúdic festives que s'organitzen al nostre municipi. L'any passat, es van haver de compensar 500 hores per tasques de muntatges, aprovisionament de material... que es tornen en jornades de festes, en motiu de que no es poden pagar econòmicament d'acord amb la legislació actualment vigent. El regidor Masvidal va argumentar que aquesta mesuar seria més efectiva i econòmica per les arques municipals. El regidor Josep Maria Masvidal té experiència en l'àrea de festes, en una doble vessant, per una banda perquè durant moltíssims anys ha estat membre de la «Comissió de Festes» i per una altra perquè en el mandat anterior va ocupar la regidoria, durant aproximadament uns tres anys. En el mateix espai el regidor del Partit Popular, Toni Romero apuntava una altra possible solució, com seria externalitzar el servei. Àngel López, actual regidor d'Obres i serveis, exposava algun dels inconvenients que presenta una proposta com aquesta: accés al material i a les instal.lacons on està el material, augment del capítol 1 pressupostari, que a dia d'avui no és factible legalment, i també, sense cabar de definir-se del tot, cva apuntar alguna solució d'externalitzar el servei. Actualment entre sis i vuit persones de la brigada d'obres i serveis, són les que alternen les seves tasques habituals de manteniment i petites obres, d'equipaments i espais públics, amb aquestes per donar suport a les àrees de festes i cultura. Aquesta situació s'agreuja, especialment, els mesos de juny i juliol, que és quan la nostra vila té més activitat lúdica i festiva. I aquest cap de setmana encara es complica més en coincidir la revetlla i festivitat de Sant Joan amb l'inici de la festa major i amb les eleccions del proper diumenge, per els quals la brigada ha de distribuir el material per les diferents seus electorals, tot deixant-les a punt per la votació, muntant inclús les cabines de votació.

Programació d'avui