divendres 27 de gener del 2017

El ple aprova l'inventari de béns i la modificació de l'Ordenança fiscal de preus públics

El ple aprova l'inventari de béns i la modificació de l'Ordenança fiscal de preus públics

Foto: ple del dijous 26 de gerner de 2017

El ple d'ahir va servir per aprovar l'actualització de l'inventari de béns i drets que té l'ajuntament i també per aprovar una modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de preus públics. En aquest punt només el Partit Popular s'hi va abstenir.

Cal destacar que durant el ple també es va donar compte del canvi de nom del grup municipal de CiU a PdeCAT. El regidor, Jesús Marín, recordava que es tractava d'un canvi de nom, normal ja que la federació de CiU ja no existeix. Amb el suport de tots els partits es va aprovar l'actualització de l'inventari de béns i drets a 31 de desembre del 2015 que té un valor de 38 milions d'euros. El regidor d'Hisenda, Pere Xirau, intervenia per explicar que l'inventari municipal s'ha de revisar de manera anual.

També es va portar a aprovació una modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de preus públics. D'aquesta manera es va aprovar integrar el preu de les sortides «Anem al teatre» que inclouen l'entrada i el transport. Uns preus que aniran de 27 a 50 euros. També hi ha una modificació en l'impost sobre construccions perquè la ciutadania pugui gaudir d'una bonificació en determinats condicionants, com ara, en obres que fomentin l'ocupació, o per circumstàncies culturals o històriques, o per una raó social en equipaments de titularitat pública. En aquest punt, el regidor de l'oposició, Laureà Gregori, del PdeCAT va precisar que aquesta modificació era més una qüestió formal ja que aquestes bonificacions ja existien. El punt va quedar aprovat amb l'abstenció del Partit Popular. Malgrat que en l'ordre del dia hi havia un punt relatiu a propostes per via d'urgència, finalment es va retirar. Per últim,  cal precisar ahir el regidor del PP, Toni Romero, no va assistir al ple per motius personals.

temes: política
Programació d'avui